ENG

logo

facebook

SVET PLNÝ FARIEB

Ťažisko spoločnosti tvorí výroba časopisov a kníh, katalógov, prospektov, letákov a rôznych informačných produktov.

tlač

Široká škála polygrafickej produkcie.

Potrebujete niečo vytlačiť?

Oslovte člena nášho
obchodného tímu.

FTP SERVER

Odošlite svoju zákazku na server.

CERTIFIKÁTY

Certifikáty kvality vedúce k Vašej spokojnosti.

Etický kódex

Etické princípy a pravidlá.

PredtlaČová príprava

Naše osvitové štúdio pre Vás zabezpečuje kompletnú predtlačovú prípravu na platforme PC. Využívame modernú technológiu CTP a na osvit platní používame osvitovú jednotku od firmy FUJI – Fuji Luxel VC–6 a RIP XMF.

REFERENCIE

© 2015 Alfa PRINT