ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Zamestnávatelia: Zavedenie dôchodkového stropu zabráni zvyšovaniu dôchodkov

06.02.2019

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) zásadne nesúhlasia so zavedením dôchodkového stropu. Zavedenie takéhoto čisto populistického opatrenia ohrozí stabilitu verejných financií a budúcim dôchodcom zabezpečí výrazne nižšie dôchodky, než je tomu dnes. RÚZ zároveň vyzýva predstaviteľov vládnych strán, aby upustili od sociálneho populizmu, ktorý má ďalekosiahle negatívne dôsledky na budúce príjmy všetkých občanov Slovenskej republiky. Zamestnávatelia sa zároveň pridávajú k včerajšej výzve generálneho tajomníka OECD, aby vláda SR nemenila súčasný dôchodkový systém, ktorý je považovaný za jeden z najlepších na svete. 
 

Firmy združené v Republikovej únii zamestnávateľov zásadne nesúhlasia s navrhovaným ústavným zákonom, ktorý uvádza, že "vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov. Za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu každý, kto vychoval dieťa, má právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe". 
 
Návrh opatrenia, ktorého účelom je predovšetkým marketingová prezentácia a zbieranie politických bodov na úkor budúcich generácií je navyše analyticky nepodložený, nezohľadňuje na dopady na ekonomiku, podnikateľské prostredie, verejné financie a v konečnom dôsledku ani na domácnosti. Návrh pritom prináša viaceré významne negatívne dopady:
- spomalenie ekonomického rastu - čo by negatívne pocítila celá populácia vrátane dôchodcov. 
- výška novopriznaných dôchodkov by sa automaticky znížila o takmer 10% v porovnaní so súčasnou legislatívou 
- nárast daňovo-odvodového zaťaženia z dôvodu potreby vykrytia  vyšších penzijných výdavkov v budúcnosti 
Samotná Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v aktuálnej správe upozorňuje, že Slovensko má momentálne v porovnaní s inými krajinami solídny dôchodkový systém a nie je dôvod zásadne meniť jeho parametre. Zavedenie dôchodkových stropov by podľa OECD celý systém značne oslabilo.
 
Zamestnávatelia zároveň opakovane vyzývajú politické strany, aby upustili od zneužívania sociálnej legislatívy na politické ciele a nezavádzali tzv. dôchodkový strop do Ústavy Slovenskej republiky. Zavedenie dôchodkového stropu považujú firmy za krajne nezodpovedné a v budúcnosti naň môžu doplatiť široké vrstvy občanov, vrátane dôchodcov. Takýmito nezodpovednými návrhmi sa vytvárajú predpoklady k tomu, aby Slovensko v prípade ďalšej ekonomickej recesie  nebolo dostatočne pripravené čeliť jej dôsledkom.