ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Zamestnávatelia vítajú zmeny v Zákonníku práce

05.02.2021

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú zmeny v Zákonníku práce, ktoré včera prijala Národná rada SR. Mnohé z nich naprávajú neštandardný stav, ktorý bol v legislatíve prítomný dlhé roky a narúšal vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Zamestnávatelia osobitne vyzdvihujú zrušenie zákonom chráneného miliónového biznisu emitentov gastrolístkov.

Parlamentom včera prešlo viacero zmien v Zákonníku práce, ktoré majú za cieľ sprehľadniť vzťahy zamestnanca so zamestnávateľom a odstraňuje ustanovenia, ktoré dlhodobo traumatizovali celý pracovný trh. 

Zamestnávatelia vítajú zdobrovoľnenie gastrolístkov, ktorým dochádza k zrušeniu zákonom garantovaného biznisu, kedy niekoľko málo subjektov dosahuje neprimerané zisky na úkor všetkých ostatných. V tomto prípade zamestnávateľov a reštaurácií, ktoré sa zo zákona museli povinne skladať na niekoľko desaťmiliónové zisky emitentov stravných poukážok. Zamestnancom zostal nie všade použiteľný papierik a znížená hodnota stravnej jednotky. Emitenti účtovali vysoké poplatky i v dnešných dňoch - v období poznačenom koronakrízou, kedy stravovacie zariadenia potrebujú každé euro na zabezpečenie svojej prevádzky. V tomto kontexte je pozitívne i zníženie poplatku zamestnávateľa za sprostredkovanie stravovania z 3 % na maximálne 2 %.

RÚZ osobitne víta obmedzenie núteného a nedobrovoľného rozširovania vyšších kolektívnych zmlúv – dosiaľ tu existovala z nášho pohľadu protiústavná situácia na ktorú firmy upozorňujú dlhé roky. Pozitívom sú i nové ustanovenia smerujúce k spružneniu pracovnej legislatívy – pridanie výpovedného dôvodu naviac a tiež legalizácia brigád študentov od 15 rokov.  

RÚZ záverom pripomína, že biznisov zo zákona akým boli gastrolístky je v našom právnom poriadku stále dosť a je potrebné ich chápadlá naďalej postupne odstrihávať.

Podobne i odstránenie najväčších nedostatkov v Zákonníku práce zamestnávatelia vnímajú ako začiatok cesty, ktorá má vyústiť do moderného, pružného pracovného kódexu 21.storočia.

Stiahnite si prehľad tých najpodstatnejších zmien TU.