ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Slovensko na chvoste regiónu v hodnotení ekonomickej slobody

04.03.2019

Podľa americkej nadácie Heritage, považovanej za najlepší washingtonský think tank, je ekonomicky najslobodnejšou krajinou sveta opäť Hongkong. Slovensko obsadilo až 65. priečku zo 180 krajín a v hodnotení nášho regiónu sa umiestnilo na poslednom mieste.

Z porovnania výsledkov indexu ekonomickej slobody s inými štúdiami vyplýva, že prosperita jednotlivých krajín sa v určujúcej miere odvíja od ich stupňa ekonomickej slobody.
 
V roku 2019 sa najslobodnejšou ekonomikou sveta stal Hongkong, ktorý si  prvú  pozíciu udržiava nepretržite už od roku 1995. V prvej päťke rebríčka sa umiestnili okrem Hongkongu ešte Singapur, Nový Zéland, Švajčiarsko a Austrália.
 
Slovensko sa umiestnilo na 65. pozícií a od roku 2015 jeho ekonomická sloboda krok za krokom upadá. Od  roku 2015 klesla úroveň jeho ekonomickej slobody o 2 body. Slovensko je tak stredne ekonomicky slobodnou ekonomikou. V porovnaní so svojimi susedmi z regiónu Slovensko výrazne zaostáva za Českou republikou (23.), Rakúskom (31.) a Poľskom (46.), a dokonca zaostáva i za Maďarskom (64.) Slovensko sa teda umiestnilo na chvoste nášho regiónu, čo nie je dobrá správa pre domácich podnikateľov i potenciálnych investorov.  
 
Slovensko bolo v publikácii kritizované najmä za nedostatočné úsporné opatrenia vlády a verejných inštitúcií, nepružný trh práce a pomalé zavádzanie nevyhnutných reforiem. Slabé hodnotenie si Slovensko odnieslo i za stále vysokú úroveň korupcie. Najväčšie riziká sú spojené s vymáhaním práva, stability vlády. Vysoké hodnotenia si naša krajina naopak odniesla za vysokú úroveň slobody obchodovania a stabilné verejné financie.  
 
Z pohľadu zamestnávateľov vláda SR dlhodobo nepovažuje podnikateľské prostredie a ekonomickú slobodu krajiny za svoju top prioritu. Naopak, svojimi nesystémovými opatreniami postupne výrazne zvyšuje celkové regulačné,  daňové a odvodové zaťaženie, čo negatívne dopadá  na kvalitu podnikateľského prostredia. Za najviac negatívne považujeme nasledovné opatrenia vlády SR: 
 
1. Zavedenie 2,5 % odvodu pre obchodné reťazce
2. Rekreačné poukazy  
3. Zvýšenie príplatkov za nočnú prácu a vo sviatok
4. Zrušenie maloobchodného predaja vo sviatok
5. Realizované i nedávno avizované dramatické zvýšenie minimálnej mzdy
 
Na základe vyššie uvedeného nepriaznivého hodnotenia zamestnávatelia žiadajú vládu SR, aby problémy podnikateľov i celého prostredia brala vážne a agendu skvalitňovania podnikateľského 
prostredia zaradila medzi svoje top priority. Nepriaznivé hodnotenia medzinárodných rebríčkov sú nielen dôležitou informáciou pre domácich tvorcov politík, ale mnohokrát práve lakmusovým papierikom pre rozhodnutia potenciálnych investorov.  
 
V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte: ruz@ruzsr.sk