ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Racionálne riadenie epidemickej situácie podľa zamestnávateľov aj po dvoch rokoch zlyháva. Rozhoduje sa opäť za zatvorenými dverami a hrozí prijímanie zbytočne reštriktívnych a neefektívnych opatrení

02.09.2021

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) upozorňujú, že vláda už mesiace ignoruje ich žiadosti o spoločnú komunikáciu v oblasti prijímania protiepidemických opatrení. Napriek tomu, že sa blíži tretia vlna pandémie, nedostatky, chyby a chaos v prijímaných vyhláškach a konkrétnych opatreniach pretrvávajú, na čo pri ďalšom výraznom zhoršovaní epidemickej situácie v konečnom dôsledku doplatí celá krajina. Zástupcom zamestnávateľov tiež chýba vyhodnotenie efektivity doteraz prijatých protiepidemických opatrení, ktoré by umožnilo poučiť sa z chýb minulosti. 

Ekonomický krízový štáb, ktorý vznikol počas koronakrízy, slúžil prioritne ako nástroj na zlepšenie komunikácie medzi vládou a podnikateľským sektorom. Jeho úlohou bolo predovšetkým minimalizovať rozsiahle negatívne dopady pandémie na slovenskú ekonomiku a zamestnanosť v krajine. So zmenou vedenia rezortu financií však pravidelné stretnutia vlády a podnikateľského sektora zo dňa na deň zanikli, hoci zamestnávatelia ešte v apríli tohto roka upozorňovali na to, že negatívne dopady pandémie na ekonomiku budú pretrvávať a vláda by mala mať záujem uvedené problémy riešiť. "Nanešťastie, z rozhodnutia ministra financií v apríli sme sa dozvedeli, že podľa jeho názoru pandémia končí, ekonomická kríza pred nami nie je, podniky si vedú dobre, preto rokovania ekonomického krízového štábu zrušil s prísľubom, že vytvorí priestor pre pravidelnú komunikáciu zamestnávateľov a vlády. K jeho naplneniu však nedošlo“, upozorňuje prvý viceprezident RÚZ, Mário Lelovský.

Už niekoľko mesiacov tak ministri o vývoji epidemickej situácie a prijímaní protiepidemických opatrení rokujú osamote. V kontexte opätovného zhoršovania epidemickej situácie požiadali už pred vyše mesiacom zástupcovia tripartitných partnerov ministra práce, sociálnych vecí a rodiny o vypracovanie analýzy efektivity doposiaľ prijatých protiepidemických opatrení, a to z hľadiska ich prínosov pre ochranu zdravia obyvateľov, ekonomických dopadov, a tiež vplyvu na obmedzenie základných práv a slobôd. „Počas prvých dvoch vĺn pandémie bolo prijatých mnoho neefektívnych opatrení a na väčšinu z nich doplatili práve slovenskí zamestnávatelia a celá ekonomika. Sociálni partneri preto s odstupom času požiadali vládu o vyhodnotenie ich efektivity, s cieľom poučiť sa z chýb minulosti. Doposiaľ však taká analýza vypracovaná nebola“, vysvetľuje viceprezident RÚZ,  Jozef Špirko.

Vzhľadom na urgentnosť epidemickej situácie navrhli zástupcovia tripartity vypracovať analýzu vplyvov do 19.7. 2021 a zároveň v tejto veci rezort práce požiadali o stretnutie – k ničomu z toho však nedošlo. Rovnako tak, bez vysvetlenia, zostáva naďalej pozastavená aj činnosť Ekonomického krízového štábu.