ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Pozvanie na tlačovú konferenciu

29.09.2017

Pozývame Vás na tlačovú konferenciu Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), ktorá sa uskutoční v pondelok, 2.10.2017 o 10:00h v priestoroch RÚZ, Digital Park III, Einsteinova 19, Bratislava. 

Témou tlačovej konferencie bude prezentácia výsledkov a odporúčaní rozsiahlej Analýzy bariér v podnikaní za roky 2011-2017, ktorú spracovala RÚZ.
 
Zúčastnení predstavitelia RÚZ tiež zaujmú stanovisko k aktuálne diskutovanej Smernici o vysielaní pracovníkov a aktuálnym otázkam podnikateľského prostredia. 
 
Tešíme sa na vašu účasť!