ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Potrebujeme viac ako 1 000 kuchárov

19.07.2017

„Tri štvrtiny zamestnávateľov ponúka voľné pracovné miesto kuchára aj v čase hlavnej sezóny. Počet neobsadených pracovných miest v pozícií kuchár odhadujeme na viac ako tisíc,“ tvrdí Marek Harbuľák, prezident Zväzu cestového ruchu SR. 

Podľa štatistickej evidencie aktuálne na Slovensku za kuchára študuje viac ako 3 tisícky detí. Školy produkujú v troj- a štvor- ročných odboroch každý rok stovky absolventov v odbore kuchár, no v praxi sa vie uplatniť iba malé percento z nich. 
 
Podľa prieskumov a štatistík až dvaja z troch rodičov žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl v prieskume deklaruje, že strednú školu si vyberá samo dieťa. Rovnako tak 80% opýtaných rodičov uviedlo, že informácie o možnostiach stredoškolského štúdia získava od svojho dieťaťa a 76% od priateľov a známych. 
 
Na druhej strane, prieskumy spoločnosti Trexima Bratislava hovoria, že 32% vysokoškolsky vzdelaných ľudí pracuje na stredoškolskej pozícii a až 60% stredoškolských absolventov nepracuje v odbore.
 
„V dnešnej dobe už neplatí, že môžete skončiť ľubovoľný odbor a uplatníte sa kdekoľvek. Dnes už zamestnávatelia potrebujú kvalifikovaných zamestnancov, ktorí budú rozumieť svojej profesii,“ hovorí Michal Bartók, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.  
 
Aj preto Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so stavovskými a profesijnými organizáciami pripravil letnú kampaň a na príbehoch úspešných ľudí, ktorí skončili strednú odbornú školu sa snaží ukázať rodičom a deťom dôležitosť výberu strednej školy a najmä budúcej profesie. 
 
V prípade profesie kuchára žiaci študujúci v systéme duálneho vzdelávania absolvujú praktickú  výučbu priamo na pracovisku zamestnávateľa, kde už počas školy získajú prax a skúsenosti v reálnom prostredí. Rovnako tak získajú pracovné návyky, lepšie sa pripravia pre potreby trhu práce než ostatní absolventi klasického študijného programu. 
 
„Naším cieľom je zatraktívniť duálne vzdelávanie nielen pre veľké firmy, ale aj malé hotely a reštaurácie, i preto úzko spolupracujeme spolu so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania na úprave legislatívy tak, aby bol systém duálneho vzdelávania pre nich atraktívnejší. Naším cieľom je tieto zmeny koncepčne pripraviť do konca roka 2017,“ uzatvára Marek Harbuľák.