ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Podnikateľská etika v slovenskom podnikateľskom prostredí

07.12.2017

Na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave sa od júla realizuje výskumný projekt Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie komplexného Integrovaného modelu dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky pre podnikateľské subjekty pôsobiace v slovenskom podnikateľskom prostredí, ktorý bude prispôsobený špecifikám podnikov podľa ich veľkosti.

Republiková únia zamestnávateľov ako najvýznamnejší reprezentant slovenských zamestnávateľov je odborným partnerom projektu, ktorý je realizovaný pod vedením profesorky Anny Remišovej.
Počas trvania projektu budú identifikované najčastejšie neetické praktiky podnikateľských subjektov v našom prostredí a ich príčiny. Výskumný tím sa zameria aj na analýzu najlepších skúsenosti z aplikovania podnikateľskej etiky zo strany domácich i zahraničných podnikateľských subjektov, ako aj zo strany profesijných organizácií, zamestnávateľských zväzov, obchodných komôr či a mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú problematike korupcie, transparentnosti a whistle-blowingu.  
Dňa 28. novembra 2017 na Fakulte managementu UK v Bratislave prebehla diskusia o príčinách neetického konania v slovenskom podnikateľskom prostredí. Zúčastnení zástupcovia zamestnávateľov, vrátane zástupcov RÚZ, spoločne s riešiteľmi projektu diskutovali o riešeniach pre dlhodobý rozvoj etiky v podnikaní.