ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Zamestnávatelia žiadajú zrušiť Pandemickú komisiu
03.05.2021

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) žiadajú vládu SR, aby zmenila systém riadenia protipandemických opatrení. Pandemická komisia je podľa zamestnávateľov stelesnením neefektívneho manažovania krízy a má na svedomí viaceré vážne zlyhania. Podľa firiem by hlavným poradným orgánom mal byť rekonštruovaný Ústredný krízový štáb.

Snem RÚZ
30.04.2021

Dňa 30. apríla 2021 sa konal online Snem Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Členovia RÚZ na Sneme zhodnotili doterajšiu činnosť a vytýčili priority organizácie na najbližšie obdobie, pričom hlavným cieľom zostáva presadzovanie oprávnených záujmov zamestnávateľov a trvalé zlepšovanie podnikateľského prostredia. 

Rozšírená zodpovednosť výrobcov funguje a plní svoje ciele - potvrdzuje to nová správa o stave životného prostredia
29.04.2021

Zamestnávatelia upozorňujú, že rozšírená zodpovednosť výrobcov za odpady funguje, plní svoje ciele a preto nie je potrebné ju meniť. 

Zamestnávatelia hodnotia proces prípravy Plánu obnovy
08.04.2021

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) a Asociácii priemyselných zväzov (APZ) žiadajú dopracovať Plán obnovy a odolnosti v zmysle nimi uplatnených pripomienok. Materiál nedostatočne reflektuje na podklady zaslané zástupcami firiem, čoho následkom je absencia prorastových impulzov, ktoré krízou ťažko skúšaná ekonomika tak veľmi potrebuje. Plán obnovy dokonca v niektorých prípadoch zavádza opatrenia, ktoré majú na ťažko skúšané podnikateľské prostredie negatívny vplyv. 

Slovenskí zamestnávatelia vítajú prijatie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a vyzývajú vládu SR k prijatiu národného plánu, ktorý zabezpečí skutočnú obnovu národného hospodárstva a k zvýšeniu odolnosti Slovenska voči budúcim krízam
18.02.2021

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú prijatie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Úniou schválené prostriedky môžu pomôcť Slovensku zmierniť negatívny dopad pandémie COVID-19 a firmy preto vyzývajú vládu SR, aby čím skôr pripravila národný plán, ktorý musí byť výsledkom konzultácie aj s zástupcami zamestnávateľov.