ENG

logo

facebook

AKTUALITY

02.04.2019

Matematická gramotnosť našich žiakov neustále upadá. Vyplýva to z medzinárodných meraní PISA a TIMSS, ktoré pravidelne hodnotia znalosti žiakov základných a stredných škôl. Situáciu ešte zhoršuje nízky záujem o maturitné skúšky z matematiky – v roku 2019 ich absolvuje len 13,2 percent maturantov. Výsledkom sú nedostatočné matematické vedomosti a schopnosti našich žiakov, ktorý trápi vysoké školy aj zamestnávateľov. Výzvam aj praktickým riešeniam sa podrobne venovala konferencia „Matematické vzdelávanie – zmeny pre budúcnosť“.

26.03.2019

Masívny nástup inovácií a technologických trendov vo svete nabral nezastaviteľné tempo, na ktoré musí zodpovedne reagovať aj Slovensko. Zamestnávateľské organizácie sa preto rozhodli podpísať pod Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti rozvoja Výskumu-vývoja-inovácií v Slovenskej republike. Bez zásadných zmien nebude možné v budúcnosti dosiahnuť úspešný a konkurencieschopný rozvoj slovenskej ekonomiky. Pomyselná kontrolka by nám mala svietiť o to silnejšie, že Slovensko je priemyselná krajina.  

21.03.2019

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vyjadrujú znepokojenie nad pokračujúcim trendom zneužívania pracovnej legislatívy na politické ciele. Najnovšie návrhy na zavedenie 5 týždňovej dovolenky pre všetkých, zmeny v odvodoch či avizovanie minimálnej mzdy bez diskusie so zástupcami zamestnávateľov, významne zasahujú do interných záležitostí firiem a zužujú priestor pre sociálny dialóg.    

18.03.2019

Pozývame Vás na konferenciu Matematické vzdelávanie – zmeny pre budúcnosť, ktorá sa uskutoční dňa 2.4.2019 v Národnej rade SR, areál Bratislavského hradu pri Mikulášskej bráne, 2. posch. , miestnosť č. 400.
 
Konferencia je zameraná na prerokovanie systémových zmien v matematickom vzdelávaní na základných a stredných školách z hľadiská potrieb trhu práce a požiadaviek vysokých škôl. Konferencia je organizovaná pod záštitou Ľubomíra Petráka, predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov (RUZ), IT Asociáciou Slovenska (ITAS), Slovenskou matematickou spoločnosťou (SMS) a Slovenskou informatickou spoločnosťou (SISp).

Presaďme, aby sa priemysel stal jadrom budúcnosti EÚ!
14.03.2019

EURÓPE A JEJ OBČANOM NA PRIEMYSLE ZÁLEŽÍ
Európsky priemysel nájdeme všade v našom každodennom živote: od domov, ktoré staviame, nábytku, ktorý kupujeme, oblečenia, ktoré nosíme, potravín, ktoré jeme, zdravotnej starostlivosti, ktorú dostávame, energie a dopravných prostriedkov, ktoré využívame, až po predmety a výrobky, ktoré neodmysliteľne patria k nášmu každodennému životu.