ENG

logo

facebook

AKTUALITY

30.07.2018

Zamestnávatelia reagujú na tému odchodu absolventov štúdia medicíny do zahraničia.

16.07.2018

Republiková únia zamestnávateľov a ďalšie zamestnávateľské organizácie Strednej a Východnej Európy sa spoločne obracajú na ministrov hospodárstva členských krajín Európskej únie s požiadavkou neznižovania konkurencieschopnosti priemyslu v rámci environmentálnych a obchodných politík Únie.

28.06.2018

Otázka klimatických zmien a životného prostredia patrili počas poslednej dekády medzi najdiskutovanejšie témy v Európskej únii. Politika v tejto oblasti výrazne ovplyvní aj budúcnosť európskeho priemyslu a bude mať priame dôsledky na všetky európske ekonomiky a život ich obyvateľov. 

Ďalšie subjekty sa pridávajú k požiadavkám zamestnávateľov na reformu školstva
14.06.2018

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR), Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore (SOPK), Klube 500, IT asociácii Slovenska (ITAS), Zväze automobilového priemyslu SR, Americkej obchodnej komore v SR (AmCham) a Francúzsko-slovenskej obchodnej komore (FSOK) dnes spoločne na tlačovej konferencii  skonštatovali, že súčasný systém terciárneho vzdelávania nedokáže efektívne reagovať na meniace sa požiadavky trhu práce a produkovať dostatok absolventov v požadovanej štruktúre. Zamestnávatelia tiež upozornili, že nespokojnosť prejavujú i pedagógovia či študenti, ktorí v poslednej dobe masovo uprednostňujú štúdium v zahraničí, kde zostávajú aj pracovať, čo má zásadný dopad na budúcnosť našej krajiny. 

Úrad pre verejné obstarávanie potrebuje dôveryhodného podpredsedu
12.06.2018

Dôvera vo funkčné nezávislé inštitúcie je jedným zo základných predpokladov pre stabilitu demokracie. Verejné obstarávanie je práve jednou z takých oblastí, v ktorej je nevyhnutné postupnými krokmi pracovať na prinavrátení dôvery odbornej komunity, ale aj širokej verejnosti vo fungovanie celého systému, vrátane samotnej inštitúcie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).