ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Daň z poistenia sa týka všetkých
04.06.2018

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) a Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) vyslovujú hlboké znepokojenie so zavádzaním novej dane z poistenia.  Návrh zákona, ktorý sa bude v najbližších dňoch prerokúvať v príslušných  výboroch Národnej rady SR  nezasiahne totiž iba poisťovne, ako to tvrdí predkladateľ, ale zasiahne celé podnikateľské prostredie a bežných občanov.

31.05.2018

Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a v spolupráci s reprezentáciami zamestnávateľov včera zorganizoval Konferenciu k návrhu reformy terciárneho vzdelávania na pôde NR SR za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, Martiny Lubyovej.

25.04.2018

Dňa 24. apríla 2018 sa v Bratislave konal Snem Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Členovia RÚZ na Sneme zhodnotili doterajšiu činnosť a vytýčili priority organizácie na najbližšie obdobie, pričom hlavným cieľom zostáva presadzovanie oprávnených záujmov zamestnávateľov a trvalé zlepšovanie podnikateľského prostredia. 

Snem 2018
23.04.2018

24. apríla 2018 sa v Bratislave uskutoční Snem Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), na ktorom spolu s členmi RÚZ a ďalšími významnými hosťami zhodnotíme doterajšiu činnosť a vytýčime priority organizácie na najbližšie obdobie.

Luboš Sirota odchádza z pozície 1. viceprezidenta RÚZ
16.02.2018

Dlhoročný člen vedenia Republikovej únie zamestnávateľov – Luboš Sirota, odchádza z pozície jej 1. viceprezidenta s platnosťou od 16.2. 2018. Deje sa tak na jeho vlastnú žiadosť a po dohode s ostatnými predstaviteľmi únie.