ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Hlasujte za Byrokratický nezmysel roka 2019
05.12.2019

Podnikatelia majú už ôsmy raz možnosť hlasovať za Byrokratický nezmysel roka a prostredníctvom tejto “anticeny” upriamiť pozornosť kompetentných na  legislatívne opatrenia, ktoré im zbytočne komplikujú život. 

27.11.2019

Priemyselná politika EÚ umožňujúca hladký prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo

26.11.2019

Širšia koalícia trinástich zamestnávateľských združení a obchodných komôr varuje pred zhoršením konkurencieschopnosti Slovenska. Zamestnávatelia vyzývajú politické subjekty, aby sa v prípade účasti v budúcej vláde zaviazali podniknúť konkrétne opatrenia pre lepšiu vymožiteľnosť práva, reformu vzdelávacieho systému, či modernejšie pravidlá zamestnávania.  
100 dní pred voľbami adresovali politickým stranám dva strategické dokumenty: 
I. Desatoro pre férové a predvídateľné podnikanie
II. Desatoro pre krajinu talentu 

13.11.2019

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), ktorej členmi sú viacerí významní výrobcovia elektrickej energie, ako i zástupcovia výrobného priemyslu oceňuje schválenie a realizáciu schémy štátnej podpory pre energeticky náročné podniky. Čiastočná kompenzácia vysokej ceny elektriny prispeje k zachovaniu konkurencieschopnosti našich firiem voči ich rivalom z členských ale i nečlenských krajín Európskej únie. 

07.11.2019

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) zásadne nesúhlasia s predĺžením platnosti a dokonca so zdvojnásobením takzvaného bankového odvodu. Takýto krok podľa zamestnávateľov nezasiahne len bankový sektor, ale ohrozí stabilitu celej slovenskej ekonomiky. Zamestnávatelia zároveň vyzývajú poslancov NR SR, aby svojim konaním nezneisťovali domácich či zahraničných investorov účelovými populistickými opatreniami, ktoré sa navyše prijímajú v tak krátkom období pred koncom volebného cyklu.