ENG

logo

facebook

AKTUALITY

06.02.2019

Dnes na spoločnej tlačovej konferencii európski sociálni partneri združení v BusinessEurope, ETUC, CEEP and SMEunited odprezentovali témy, na ktorých budú spoločne pracovať v priebehu nasledujúcich troch rokov. 

Právny štát závisí aj od funkčného Ústavného súdu
21.01.2019

16. februára uplynie funkčné obdobie deviatim sudcom Ústavného súdu. Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) začína v najbližších dňoch proces výberu ich nástupcov. V mene vyššie uvedených zamestnávateľských združení a obchodných komôr hlásiacich sa k Iniciatíve za vládu zákona/Rule of Law Initiative preto vyzývame poslancov a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) na zodpovedný prístup k voľbe sudcov Ústavného súdu. 

Prvá návšteva vedenia Poradného výboru pre priemysel a podnikanie pri OECD (BIAC)
17.01.2019

Dnes sa uskutočnila historicky prvá návšteva vedenia Poradného výboru pre priemysel a podnikanie pri OECD (BIAC). Našu organizáciu navštívili predseda Phil O’Reilly a generálny sekretár Russel Mills.

Výzva na podporu poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu na Slovensku
28.11.2018

Vzhľadom na nízku potravinovú sebestačnosť Slovenska, spotrebitelia v súčasnosti z rôznych dôvodov čelia nedostatku kvalitných potravín vyrobených na Slovensku. Preto vyzývame na otvorenie celospoločenskej diskusie, ktorá by vyústila do konkrétnych opatrení na podporu domácej produkcie a v súlade s ekonomickými potrebami miestnej územnej samosprávy.

Zamestnávatelia podporujú prvé opatrenia na zabezpečenie pracovnej mobility
27.11.2018

Zamestnávatelia podporujú opatrenia smerujúce k podpore pracovnej mobility z tretích krajín. Z tohto dôvodu vyzývajú poslancov NRSR ku schváIeniu noveIy zákona o službách zamestnanosti, ktorá je podľa zamestnávateľov prvým a významným krokom k naplneniu Stratégie pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike a tým uľahčeniu príchodu kvalifikovaných pracovníkov z tzv. tretích krajín.