ENG

logo

facebook

AKTUALITY

21.02.2020

300 strán dokumentov, ale aj tri vety na webe. Programy politických strán prinášajú zamestnávateľom kvalitné návrhy, ale aj povrchné riešenia. Sú medzi nimi príjemné prekvapenia aj sklamania. Sociálne istoty, či ideologické súboje často vytlačili z programov mnohých politických strán konkrétne riešenia pre podnikateľské prostredie. Stále však možno nájsť dostatok programových návrhov, ktoré zamestnávateľom ponúkajú kvalitné recepty na odstránenie bariér podnikania. 

Hodnotenie volebných programov 2020 z pohľadu zamestnávateľov
21.02.2020

Cieľom predkladaného dokumentu je vyhodnotiť zhodu priorít Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a programov politických strán, ktoré majú štatisticky vyhodnocovanú šancu dostať sa do parlamentu a následne politicky ovplyvňovať smerovanie Slovenska. Dokument hodnotí jednotlivé identifikované politické strany a ukazuje zhodu programu strany s predstavami ideálneho politického programu RÚZ.

Verejné financie nemajú slúžiť na politickú kampaň
18.02.2020

Zamestnávateľské združenia a obchodné komory podporujúce Iniciatívu za vládu zákona (Rule of Law Initiative) vyjadrujú hlboké znepokojenie nad spôsobom, akým vláda SR v uplynulých dňoch náhle presadila zmeny týkajúce sa prídavkov na deti, dôchodkov, či diaľničných známok. Uvedený spôsob je zjavne v rozpore s princípmi predvídateľného legislatívneho procesu, ku ktorému sa vláda zaviazala v Programovom vyhlásení vlády SR. Berúc do úvahy vysoko negatívny dopad týchto legislatívnych zmien na štátny rozpočet, zásadne namietame, aby boli verejné financie zneužívané v čase predvolebnej kampane.

14.02.2020

My, dolupodpísaní zástupcovia asociácií a platforiem AI z krajín strednej a východnej Európy, plne podporujeme cieľ Európskej komisie rozvíjať spoločný prístup k príležitostiam a výzvam, ktoré prichádzajú spolu s rozvojom umelej inteligencie. Všetci sme si vedomí dôležitosti vytvárania základných zásad a hodnôt, na ktorých možno ďalej rozvíjať systémy umelej inteligencie a zároveň sa stať jedným zo svetových lídrov v tejto oblasti.

13.02.2020

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vyzývajú koaličné politické strany, aby zastavili legislatívny proces  tykajúci sa zavedenia 13. dôchodku, zdvojnásobenia detských prídavkov a zrušenia platenia diaľničných známok.  Ak by vládou schválene opatrenia prešli v NRSR naša krajina sa vydá na ťažko zvrátiteľnú grécku cestu, ktorá vyústi do rozvratu verejných financií.