ENG

logo

facebook

Aktivity


Systém duálneho vzdelávania

11 I Nábor a výberové konanie – výber žiakov u zamestnávateľa

Podkladom pre vykonanie užšieho výberu z uchádzačov je zvyčajne motivačný list, životopis, referencie (súťaže na ZŠ) a fotografie. Na základe týchto dokumentov, môže byť výber zameraný aj na záujmy, koníčky a motiváciu uchádzača k určitému povolaniu. Výber uchádzača o učebnú zmluvu zo strany zamestnávateľa by nemal byť založený iba na hodnotení školských výkonov uchádzačov.

Uchádzača môže presvedčiť aj rozhovorom s pracovníkom zamestnávateľa.

Pozorovanie – odporúča sa zadať v rámci výberového konania uchádzačom tímovú úlohu a sledovať jej plnenie. Zamestnávateľ tak získa veľmi dôležité informácie, ktoré majú vplyv na kvalitu absolventa odborného vzdelávanie najmä v oblasti kľúčových kompetencií absolventa školy.