ENG

logo

facebook

KONTAKT

Kontaktné údaje

REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV
Digital Park III
Einsteinova 19
851 01 Bratislava 5
+421-2-33 01 42 80

Fakturačné údaje

IČO: 30854105
Číslo účtu: 2623731562/1100 (Tatra banka)
IBAN: SK5511000000002623731562
BIC: TATRSKBX