ENG

logo

facebook

DOKUMENTY RÚZ

Koncept reformy vzdelávania na Slovensku z pohľadu RÚZ

22.03.2019

Koncept reformy odborného vzdelávania na Slovensku z pohľadu RÚZ nájdete tu

Koncept reformy terciárneho vzdelávania na Slovensku z pohľadu RÚZ nájdete tu

Návrhy RÚZ na zmeny v oblasti ďalšieho vzdelávania v rámci systému celoživotného vzdelávania na Slovensku nájdete tu