ENG

logo

facebook

DOKUMENTY RÚZ

02.10.2017

Podnikanie na Slovensku môže miestami pripomínať byrokratickú odyseu. V medzinárodných porovnaniach možno kvalita nášho podnikateľského prostredia celkovo patrí medzi tie lepšie, no v konkrétnych prípadoch ostávajú úskalia neúmerne vysoké. Náklady vyplývajúce z regulačného a administratívneho zaťaženia tak dlhodobo patria medzi významné bariéry rozvoja podnikania na Slovensku. Najmä pre malé a stredné podniky. Vyplýva to z Analýzy vývoja regulačného zaťaženia v SR vo vybraných významných zákonoch pôsobiacich na podnikateľské prostredie, ktorú zostavila Republiková únia zamestnávateľov.

31.05.2017

V spolupráci s Podvýborom pre energetiku pri RÚZ bol vypracovaný pozičný dokument  k diskusii o možnostiach zníženia nákladov premyselných odberateľov na nákup elektriny. 

>>