ENG

logo

facebook

DOKUMENTY RÚZ

Analýza požiadaviek vysokých škôl a trhu práce na absolventov stredných škôl z pohl'adu matematickej gramotnosti a návrh opatrení na skvalitnenie matematického vzdelávania

28.05.2019

Analýza požiadaviek vysokých škôl a trhu práce na absolventov stredných škôl z pohl'adu matematickej gramotnosti a návrh opatrení na skvalitnenie matematického vzdelávania nájdete tu