ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Zamestnávatelia hodnotia proces prípravy Plánu obnovy
08.04.2021

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) a Asociácii priemyselných zväzov (APZ) žiadajú dopracovať Plán obnovy a odolnosti v zmysle nimi uplatnených pripomienok. Materiál nedostatočne reflektuje na podklady zaslané zástupcami firiem, čoho následkom je absencia prorastových impulzov, ktoré krízou ťažko skúšaná ekonomika tak veľmi potrebuje. Plán obnovy dokonca v niektorých prípadoch zavádza opatrenia, ktoré majú na ťažko skúšané podnikateľské prostredie negatívny vplyv. 

Slovenskí zamestnávatelia vítajú prijatie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a vyzývajú vládu SR k prijatiu národného plánu, ktorý zabezpečí skutočnú obnovu národného hospodárstva a k zvýšeniu odolnosti Slovenska voči budúcim krízam
18.02.2021

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú prijatie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Úniou schválené prostriedky môžu pomôcť Slovensku zmierniť negatívny dopad pandémie COVID-19 a firmy preto vyzývajú vládu SR, aby čím skôr pripravila národný plán, ktorý musí byť výsledkom konzultácie aj s zástupcami zamestnávateľov.  

Zamestnávatelia protestujú proti zavedeniu povinných testov pre vodičov nákladnej dopravy pri vstupe do Nemecka
14.02.2021

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) dôrazne protestuje proti zavedeniu povinných testov pre vodičov nákladnej dopravy pri vstupe do Nemecka. Takéto obmedzenie kľúčovej dopravnej tepny môže viesť k zrúteniu vnútorného trhu, narušeniu dodávateľských reťazcov a ohrozeniu zásobovania obyvateľstva. Firmy apelujú na vládu SR, aby využila všetky dostupné prostriedky na zvrátenie tejto situácie. Problém sa rozširuje do ďalších krajín, ako sú Rakúsko a Česká republika.

Zamestnávatelia vítajú zmeny v Zákonníku práce
05.02.2021

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú zmeny v Zákonníku práce, ktoré včera prijala Národná rada SR. Mnohé z nich naprávajú neštandardný stav, ktorý bol v legislatíve prítomný dlhé roky a narúšal vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Zamestnávatelia osobitne vyzdvihujú zrušenie zákonom chráneného miliónového biznisu emitentov gastrolístkov.

Riešenie, ktoré pomôže s otváraním ekonomiky a škôl
03.02.2021

Na minulotýždňovom ekonomickom krízovom štábe zástupcovia IT Asociácie Slovenska a Republikovej únie zamestnávateľov ponúkli štátu efektívne riešenie, ktoré by významne pomohlo pri postupnom uvoľňovaní slovenskej ekonomiky. Aplikácia by mala byť dostupná zdarma pre každého na všetkých dostupných mobilných platformách, dokázala by v reálnom čase vyhodnotiť aktuálny stav osoby a umožniť jej väčšiu slobodu pohybu.