ENG

logo

facebook

AKTUALITY

14.02.2020

My, dolupodpísaní zástupcovia asociácií a platforiem AI z krajín strednej a východnej Európy, plne podporujeme cieľ Európskej komisie rozvíjať spoločný prístup k príležitostiam a výzvam, ktoré prichádzajú spolu s rozvojom umelej inteligencie. Všetci sme si vedomí dôležitosti vytvárania základných zásad a hodnôt, na ktorých možno ďalej rozvíjať systémy umelej inteligencie a zároveň sa stať jedným zo svetových lídrov v tejto oblasti.

13.02.2020

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vyzývajú koaličné politické strany, aby zastavili legislatívny proces  tykajúci sa zavedenia 13. dôchodku, zdvojnásobenia detských prídavkov a zrušenia platenia diaľničných známok.  Ak by vládou schválene opatrenia prešli v NRSR naša krajina sa vydá na ťažko zvrátiteľnú grécku cestu, ktorá vyústi do rozvratu verejných financií. 

16.01.2020

Podľa nedávnej štúdie OECD obyvateľstvo Slovenska, podobne ako všetky členské štáty EÚ starne. Starnutie spoločnosti ovplyvňuje udržateľnosť dôchodkových a sociálnych systémov ako aj hospodársky rast v krajine. Podľa Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) by aktívne starnutie mohlo byť kľúčom k vyváženiu demografických výziev. Aktívne starnutie je celoživotný proces založený na inkluzívnom trhu práce a udržateľnej zamestnateľnosti jednotlivcov. Na dosiahnutie aktívneho starnutia je potrebná koordinovaná vzdelávacia a pracovná politika vrátane reformy systémov odbornej prípravy, zamestnávania jednotlivcov so zníženou schopnosťou pracovať a zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

20.12.2019

Environmentálne témy začali v posledných rokoch dominovať vo verejných diskusiách. Od snáh o boj proti klimatickým zmenám, cez znižovanie znečistenia až po recykláciu, ekológia sa stala dominantnou témou vo verejných a politických debatách. Jedna z oblastí, ktorá zostávala zdanlivo v úzadí, bol dopad tohto posunu na správanie firiem z hľadiska svojich procesov a prístupov voči zamestnancom, zákazníkom a ich celkovému dopadu na životné prostredie. 

SAMOSPRÁVA MÁ REKORDNÉ PRÍJMY I REZERVY. NAPRIEK TOMU ZVYŠUJE VÝRAZNE DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ
11.12.2019

Klub 500, Slovenská obchodná a priemyselná komora a Republiková únia zamestnávateľov sú zásadne proti.