ENG

logo

facebook

AKTUALITY

10.05.2017

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) majú vážne výhrady voči poslednému balíčku návrhov na zmeny v pracovnej legislatíve. Zamestnávatelia ostro protestujú proti zneužívaniu pracovnej legislatívy na politické účely, pričom účet za získané politické body neplatia politici ale zamestnávatelia. Takýto prístup považujú firmy za krajne nezodpovedný a v budúcnosti naň môžu doplatiť aj samotní zamestnanci. 

Snem RÚZ 2017
21.04.2017

Dňa 20. Apríla 2017 sa v Bratislave konal Snem Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Členovia RÚZ na Sneme zhodnotili doterajšiu činnosť a vytýčili priority organizácie na najbližšie obdobie, pričom hlavným cieľom zostáva obhajoba oprávnených záujmov zamestnávateľov a trvalé zlepšovanie podnikateľského prostredia. Snem sa uskutočnil za účasti popredných predstaviteľov politického a podnikateľského života, čo RÚZ vníma ako prejav záujmu o spoluprácu s touto najvýznamnejšou zamestnávateľskou organizáciou.

Spoločná Deklarácia Európskych zamestnávateľov k 60-tému výročiu podpísania Rímskych zmlúv
28.03.2017

V piatok 24. marca 2017 bola v Ríme odovzdaná do rúk predsedu Európskej rady D. Tuskovi a talianskeho premiéra P. Gentiloniho spoločná Deklarácia Európskych zamestnávateľov k 60-tému výročiu podpísania Rímskych zmlúv.

Spoločné stanovisko k súčasnému vývoju v energetickom sektore
01.03.2017

Dobre fungujúca energetická politika štátu vytvára podmienky pre spoľahlivé a dlhodobo bezpečné dodávky energií za štandardné trhové ceny a ich efektívne využívanie v súlade so zásadami udržateľného rozvoja.