ENG

logo

facebook

O nás


ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

Republiková únia zamestnávateľov (ďalej len RÚZ) zostáva v súčasnosti najvýznamnejšou a najreprezentatívnejšou organizáciou zastupujúcou záujmy zamestnávateľov na Slovensku. Je tvorená 27 zväzmi a 25 individuálnymi členmi, ktoré zamestnávajú takmer 230 tisíc zamestnancov, združujú cca 1300 podnikateľských subjektov, pokrývajúcich všetky segmenty hospodárstva ako je priemysel, stavebníctvo, energetika, obchod, služby, cestovný ruch, banky a poisťovne, IT sektor,  zdravotníctvo, živnostníkov atď.
 

27
zväzov
25
individuálnych členov
 
 

Zoznam členov RÚZ

 

Výhody plynúce z členstva

Členovia Republikovej únie zamestnávateľov získavajú komplexný servis pre ich podnikanie:

  • Pravidelný monitoring domácej a európskej legislatívy
  • Možnosť iniciovať a formovať zmeny legislatívy vedúce k zlepšeniu a zjednodušeniu podnikania
  • Príležitosť podieľať sa na tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky
  • Informácie potrebné pre ich podnikanie a rozhodovanie
  • Podpora vo forme konzultácií, vzdelávacích seminárov a odborného poradenstva
  • Priestor pre zapojenie sa do projektov rôzneho charakteru na slovenskej a európskej úrovni
 

STANOVY ÚNIE

Stiahnite si naše stanovy vo formáte .pdf. V dokumente sú detailne definované pôsobnosti, ciele a jednotlivé orgány únie. Tiež definuje podmienky členstva v únii. 

STIAHNI
 

CHCETE LEPŠIE PODMIENKY PRE PODNIKANIE?

POTREBUJETE VEDIEŤ VIAC O PODMIENKACH ČLENSTVA RÚZ?